459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Anémie, chudokrevnost, snížený počet červených krvinek

Popis anémie, chudokrevnosti

Fyziologie (jak to má fungovat)

Krev je nepostradatelný dopravní systém našeho těla, jenž přináší všem buňkám kyslík (O2), živiny, a odvádí odpadní látky a oxid uhličitý (CO2).

Uvnitř kostí (v kostní dřeni) vznikají červené krvinky (erytrocyty) obsahující hemoglobin, který přenáší z plic do tkání kyslík a z tkání zpět do plic kysličník uhličitý (CO2).

Pro tvorbu červených krvinek (erytropoézu) je zapotřebí železo (Fe) pro tvorbu hemoglobinu, kyselina listová (folát) a vitamin B12 (kobalamin) pro množení buněk (syntézu DNA).

Červené krvinky žijí cca 120 dní, následně dojde k jejich rozpadu (hemolýze) na jednotlivé jejich součásti, které jsou vychytány ve slezině, játrech, kostní dřeni a znovu využity pro tvorbu nových erytrocytů.

Tvorba červených krvinek je řízena hormonem erytropoetinem, který je tvořen v ledvinách.
Ledviny fungují jako filtrační čistička naší krve a když už mají naší krev pod drobnohledem, jsou schopny kontrolovat i množství kyslíku. Jakmile je kyslíku v krvi málo, začnou tvořit a do krve uvolňovat hormon erytropoetin, který dá kostní dření podnět k tvorbě červených krvinek.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Anémie znamená snížení počtu nebo snížení funkčnosti červených krvinek v naší krvi, což má za následek nižší zásobení tkání kyslíkem.

Anémie sideropenická, aplastická, způsobená chronickou chorobou, hemolytická, diluční.

Příznaky anémií

Únava, malátnost, ospalost, dušnost (špatné dýchání, nedostatek dechu), motání hlavy, závrať, ztráta vědomí, mdloby, omdlévání, pocit zimy, zimomřivost, studené končetiny, bledost, bledá kůže, lámání, třepení nehtů, bílé, bledé nehty, nebo promodralé nehty, lámání, třepení se nehtů, padání vlasů.

Je-li v krvi málo červených krvinek, tedy i kyslíku, může se srdce snažit nedostatek kyslíku řešit zrychleným srdeční činnosti (bušení srdce, tachykardie).

Komplikace anémií

  • nedostatek kyslíku plynoucí ze sníženého množství červených krvinek může pomalu poškozovat různé tkáně v našem těle
  • syndrom neklidných nohou (brnění, nepříjemný pocit až tupá bolest nohou především v klidu)

Sideropenická anémie

Sideropenická anémie je způsobena nedostatkem železa a projeví se sníženou syntézou hemoglobinu a tedy nižším počtem červených krvinek.

Příčiny

Více...

Aplastická anémie

Tento typ anémie znamená, že kostní dřeň netvoří tolik buněk (červených krvinek, ale mohou být sníženy i bílé krvinky a krevní destičky – zvýšená krvácivost), čímž dochází ke snížení jejich množství i v krevním řečišti (odborně pancytopenie).

Příčiny

Více...

Příznaky

U aplastické anémie se kromě příznaků společných pro všechny anémie (viz níže), objevují též průjmy či hladký jazyk, oboje způsobeno sníženou tvorbou buněčné výstelky jazyka a trávicí trubice.

Anémie způsobené chronickou chorobou

Krev je pojítkem všech tkání těla, a tak se dlouhodobé změny orgánů a systému našeho těla promítnou i do kondice naší krve.

Příčiny

Více...

Nedostatek vitaminu B12 nebo kyseliny listové

Vitamin B12 a kyselina listová je zapotřebí pro syntézy DNA v buňkách našeho těla a bez nich je narušeno dělení a růst buněk, což se projeví především vyhlazením povrchu jazyka a střevní výstelky (sliznice) a poruchou krvetvorby (konkrétně vznikají zvětšené červené krvinky, proto se též používá název megaloblastová anémie). Více...

Vitamin B12 (kobalamin) může být ve stravě nedostatečně zastoupen, protože není obsažen v rostlinné stravě, a tvoří jej v malé míře jen mikroorganizmy (fermentace potravin).
Nebo je nedostatečně vstřebáván: Do žaludku je uvolňována látka jménem vnitřní faktor, který se váže na vit. B12 a jedině takto vázaný se v tenkém střevě vstřebává (nevstřebání označujeme jako malabsorpci, popřípadě může jít o celiakii). Porucha tvorby vnitřního faktoru může být způsobena zánětem žaludku (gastritida), nebo odstraněním části žaludku (gastrektomie).

Do této kategorie patří i pojem perniciózní anémie, kdy dochází k autoimunitnímu zánětu žaludku. Autoimunitní v tomto případě znamená, že imunita tvoří protilátky proti tkáni žaludku, čímž brání tvorbě vnitřního faktoru (nutného pro vstřebání vitaminu B12).

Hemolytická anémie

Každý den umírá v našem těle nespočet červených krvinek a kostní dřeň plně vyrovnává jejich prořídlé řady. Ve chvíli, kdy dojde ke zvýšenému úbytku červených krvinek, který není naše kostní dřeň schopna zažehnat, hovoříme o anemii hemolytické (hemolýza = rozpad červených krvinek).

Lékařská obec dělí hemolytické anémie na mnoho druhů a poddruhů. Zjednodušeně můžeme říci, že onemocnění může být vrozené či získané. Porucha může být v samotných červených krvinkách, např. srpkovitá anémie, nebo talasémie, u kterých je chybně syntetizován nositel kyslíku – hemoglobin.

Není-li porucha skryta v samotných krvinkách, může být původ onemocnění:

Více...

Příznaky – klinický obraz

U hemolytické anémie se kromě příznaků společných pro všechny anémie (viz níže), objevuje též žloutenka, růžová až červená moč bez zákalu, bílé, bledé nehty, zvětšená slezina. Nadměrný rozpad červených krvinek způsobí zvýšení bilirubinu, což může vést ke tvorbě žlučových kamenů.

Diluční anémie

Pokud dojde ke zvýšení množství vody v krvi, změní se v krvi poměr voda/červené krvinky. Jinými slovy dojde k relativnímu nedostatku červených krvinek v krvi.

Takový stav mohou způsobit: antidiabetika glitazony.

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Léčbu anémie je třeba vést pod dohledem lékaře, který stanovením typu anémie určí i její léčbu.

Byliny

Potraviny

Vitaminy, minerální látky

(Informační zdroje stránky)